Sağlık Bakanlığından savunma

Sağlık Bakanlığından savunma
Sağlık Bakanlığı, kemoterapide kullanılan Neupogen le ilgili açıklama yaptıAbone ol

Sağlık Bakanlığı, kemoterapi gören hastalarda kullanılan Neupogen adlı ilacın bedelinin sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanmayacak olmasının, “Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Ana Komisyonu'nun bilimsel kararları doğrultusunda, hiçbir ekonomik kaygı güdülmeden uygulamaya konulduğunu” açıkladı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, “35 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılması ve 99 ilacın eklenmesi” konusunda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bunun, ”ruhsat ve satış izni Витрина настольная охлаждаемая almış ilaçların halkın sağlığına sunulması, üretiminin sona ermesi nedeniyle piyasada olmayan ilaçların sosyal güvenlik ödeme sisteminden çıkarılması ve aynı etken maddeli ilaçların paralel eşit uygulamaya tabi tutulması”ndan kaynaklanan, her zamanki uygulamalardan biri olduğu belirtildi.

Neupogen adlı ilacın bedelinin sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanmayacak olmasına da değinilen açıklamada, bu kararın, “üniversiteler ve eğitim hastanelerinin profesör ve doçentlerinden oluşan Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Ana Komisyonu'nun, hiçbir ekonomik kaygı güdülmeden bilimsel kararları doğrultusunda uygulamaya konulduğu” ifade edildi. Söz konusu komisyonun kararında “Neupogen adlı ürünün kullanıldığı tüm klinik endikasyonlarda ülkemizde mevcut bulunan diğer preparat Neupogen'in yerine kullanılabilir, aynı hastalıklarda aynı tedaviyi tam olarak sağlar ve bilimsel yönden bir sorun çıkmaz” ifadelerinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, ”Ayrıca, bilimsel komisyonumuzdan daha önce onay almış aynı tedaviyi yapan preparatlar (Topneuter) da piyasaya sürülebilir” denildi.

OBEZİTE İLAÇLARI

Obezite ilaçlarına da değinilen açıklamada, geçen zaman içinde yapılan müracaatların ve gelişmelerin Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Bilim Komisyonunca incelendiği, inceleme sonucunda bu ilaçların “morbid obez olarak nitelenen vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara 2005 yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki şekliyle ödenmesinin uygun bulunduğu” belirtildi. Açıklamada, “Bunun dışında, daha önce sosyal güvenlik kurumları ödemesinden çıkarılan veya ödemeye alınan ilaçlar gözden geçirilmiş, eşitlik ve paralellik ilkelerine, piyasada üretilip üretilmemelerine göre her zaman yapılan düzenlemeler uygulanmaya devam edilmiştir” denildi.Kategori : SAĞLIK