Memurlara yükselme fırsatı

Memurlara yükselme fırsatı
Kamuda çalışan personelin yükselmesine engel ifadeler yönetmeliklerden çıkarılıyor.Abone ol

Bazı kamu kurumu yönetmeliklerinde yer alan ve birimler itibariyle bütün personelin görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmasına engel teşkil eden ifadeler yönetmeliklerden çıkarılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin bir genelge yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, halı yıkama programı ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik''in yürürlüğe konulduğu ve söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususların genelgelerle duyurulduğu anımsatıldı.

Son genelgede yer alan ''.ön eleme sınavı yapan kurumlar, bu sınavı yaptıktan sonra.'' ibaresi ile bazı kurum yönetmeliklerinde yer alan ve birimler itibariyle bütün personelin görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmasına engel teşkil eden ifadelerin yargı kararlarına konu olduğu ifade edilen genelgede, beklenen hedeflerin gerçekleşmediği de kaydedildi. Genelgede, ''.ön eleme sınavı yapan kurumlar, bu sınavı yaptıktan sonra.'' ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, ilgili kurum ve kuruluşların da yönetmeliklerindeki aykırı hükümleri yeniden düzenlemeleri istendi.

Genelgede, şöyle devam edildi: ''Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atama işlemleri, personelin istihdam edildiği birimlere göre ayrım yapılmadan gerçekleştirilecek, yönetmeliklerdeki bu hususa aykırı hükümler yeniden düzenlenecektir. Kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma plan ve programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, oluşturdukları vizyon ve misyonları ile stratejik hedeflerine uygun olarak personelini verimli kılmak amacıyla hazırlayacakları eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitim yaptıracaklar ve tüm personeli için eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirlerin alınması hususunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir.''Kategori : ÇALIŞMA HAYATI