Memurun talep listesi

Memurun talep listesi
Enflasyonda beklenmeyen artış sonrası memurlar hükümetten talepte bulunacak.Abone ol

Yılın ilk altı ayında yüzde 2.5 oranında zam alan ancak enflasyondaki beklenmeyen artış dolayısıyla yüzde 2.27'lik reel kayıp yaşayan memurlar, hükümetle 15 Ağustos'ta toplu görüşme masasına oturacak. Memurlar hükümetten öncelikle reel kayıplarının karşılanmasını isteyecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası'na göre, kamu çalışanlarını temsilen 11 hizmet kolunda 8'i Kamu-Sen'e, 1'i KESK'e ve 2'si de Memur-Sen'e bağlı 11 sendika 15 Ağustos'ta Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile 2007 yılı başından itibaren geçerli olacak memur maaş zammını belirlemek üzere biraraya gelecek. Toplu gör Dachzelt schweiz üşmelere, Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, DPT Müsteşarı, TÜİK Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ile kamu işveren sendikasından temsilciler katılacak.

Yasaya göre, 15 Ağustos'ta başlaması öngörülen toplu görüşmelerin en geç 15 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. Bu süre içinde anlaşmaya varılması durumunda düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanacak ve Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulu'nu toplantıya çağıracak. Uzlaştırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceleyerek, tarafların görüşlerini aldıktan sonra beş gün içinde kararını verecek. Uzlaştırma Kurulunun kararları Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Ancak son kararı yine Bakanlar Kurulu verecek.

ÖNCELİKLİ TALEP KAYIPLARININ KARŞILANMASI

Hükümetle toplu görüşme masasına oturacak olan memurlar, öncelikle kayıplarının karşılanmasını isteyecek. Yılın ilk altı ayında yüzde 2.5 oranında zam alan memurlar, enflasyonda beklenin üzerinde gerçekleşen artışlar dolayısıyla yüzde 2.27 oranında reel kayıp yaşadı. Memur konfederasyonları hükümetten öncelikle bu kayıplarının karşılanmasını isteyecek. Ancak bu taleplerinin karşılanması durumunda 2007 yılı memur maaş zammının görüşülmesini kabul edecekler.

MALİYE'NİN YENİ PLANI BEKLENİYOR

Öte yandan, geçen yıl Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından da onaylanan Orta Vadeli Mali Planda belirlenen ödenek tavanlarına göre, tüm kuruşların 2007 yılı personel giderlerinde 2006 yılına göre yüzde 6.4 oranında artış öngörülüyor. Dolayısıyla memur maaşlarına da bu orana yakın bir artış yapılması hedefleniyor. Hükümet, 2007 yılı için yıllık enflasyonu yüzde 4 olarak hedefliyor. Anılan yıldaki ortalama enflasyonun (GSMH zımni fiyat deflatörü) ise yüzde 4.4 olarak belirlendi. Ancak Maliye Bakanlığı'nın 2007 yılını ayrıntılı olarak ele alacağı Orta Vadeli Mali Planı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI