Memura farklı maaş

Memura farklı maaş
Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da 14 günlük farklarıyla birlikte alacaklarAbone ol

. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, Bütçe Yasası kapsamında memurların maaş ve diğer özlük haklarıyla ilgili yapılacak işlemleri bir genelgeyle ilgili birimlere duyurdu.

Buna göre 1 Temmuz 2006"dan geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göst ürün teşhir standı erge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı 0.04373, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı 0.54711, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise 0.01387 olarak belirlendi.

Memur maaşlarındaki artışa bağlı olarak, kamuda sözleşmeli personelin ücret tavanları da değiştirildi. Ücret tavanı sözleşmeli personel için 2.007 YTL"ye yükseltildi. Ayrıca hizmet sözleşmesi esasına göre çalıştırılanlarla, çeşitli statüde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut brüt sözleşme ücretleriyle, taban ve tavan ücretlerine yüzde 2.5 oranında artırılacak. Erbaş ve erler için ödenecek tazminat ise 1 Temmuz-31 Aralık 2006 arasındaki sürede 115 YTL"yi geçemeyecek.

Geçen yıl toplu görüşmelerde varılan mutabakat sonucunda ek ödeme almayan memurlara 1.850 YTL gösterge rakamı üzerinden 40 YTL"lik ek ödeme yapılmaya devam edilecek. Sözleşmeli personel de söz konusu ek ödemeden yararlanacak. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı da 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren 1815.28 YTL olarak belirlendi.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI