Sözleşmeliye ek ödeme

Sözleşmeliye ek ödeme
Değişik adlar altında 'ek ödemesi bulunmayan' sözleşmeli personele ek ödeme yapılacak.Abone ol

Değişik adlar altında ''ek ödemesi bulunmayan'' sözleşmeli personele, 1 Ocak-30 Haziran 2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ise 80 YTL tutarında olmak üzere her ay ek ödeme yapılacak.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, deği Dachzelt offroad şik adlar altında ek ödemesi bulunmayan sözleşmeli personele, sözleşme ücretiyle ilişkilendirilmeksizin 1 Ocak-30 Haziran 2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ise 80 YTL tutarında olmak üzere her ay ek ödeme yapılacak.

Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddesinde belirlenen tavan ücreti aşanlar, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenlerle ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ise kapsam dışında tutuldu. Ek ödeme, sözleşme ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanacak. Ek ödemenin hak kazanılması ve ödenmesinde, sözleşme ücretlerine ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacak.

Yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak. Ek ödeme, kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan sözleşmeli personelin önceki pozisyonunun ücretinin artırılması sonucunu doğurmayacak.

Bu ek ödeme, fark tazminatı uygulamasından yararlanan kapsama dahil personelin yeni mali haklarının belirlenmesinde, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanacak.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI