Sendikaların mevcudu belli oldu

Sendikaların mevcudu belli oldu
Hükümetle toplu görüşmel yapmaya hak kazanan sendikalar belli oldu.Abone ol

Hükümetle toplu görüşme yapmaya hak kazanan kamu görevlileri sendikaları belli oldu.

Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayıları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuya ilişkin tebliğine göre, 11 hizmet kolunda hükümetle toplu görüşme yapmaya yetkili sendikaların 8'i Türkiye Kamu-Sen'e, 2'si Memur-Sen'e, 1'i ise KESK'e bağlı bulunuyor.

Geçen yıl toplu görüşmelere katılma yetkisi eğitim öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda KESK'e bağlı Eğitim-Sen'e aitken bu yıl bu yetkiye Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen sahip oldu.

Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen de yerel yönetim hizmetleri iş kolunda geçen yıl toplu görüşme yapma yetkisine sahip KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen'den yetkiyi aldı. Tebliğe göre, hizmet kollarına göre sendikaların üye sayıları şöyle: Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri: BES/KESK (22 bin 734), Türk Büro-Sen/Türkiye Kamu-Sen (32 bin 371), Büro Memur-Sen/Mem çiçek siparişi ur-Sen (11 bin 643), BÇS/BASK (801), Hür Büro-Sen/Hürriyetçi Kamu-Sen (12). Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri: Türk Eğitim-Sen/Türkiye Kamu-Sen (139 bin 282), Eğitim-Sen/KESK (122 bin 760), Eğitim-Bir-Sen/Memur-Sen (78 bin 300), Tem-Sen/bağımsız (1891), Hür Eğitim-Sen/Hürriyetçi Kamu-Sen (37), Bağımsız Eğitimciler Sendikası/BASK (699), Öğretmen-Sen/bağımsız (181), ÇES/bağımsız (29), Ata Eğitim-Sen/bağımsız (158), Eğitim-İş/bağımsız (3919), Anadolu Eğitim-Sen/bağımsız (65). Sağlık ve Sosyal Hizmetler: Türk Sağlık-Sen/Türkiye Kamu-Sen (69 bin 288), SES/KESK (35 bin 707), Sağlık-Sen/Memur-Sen (35 bin 628), Birleşik Sağlık-İş/bağımsız (1022), Sağlık-Bir/bağımsız (7), Bağımsız Sağlık-Sen/BASK (934), Hür Sağlık-Sen/Hürriyetçi Kamu-Sen (1), Anadolu Sağlık-Sen/Anadolu Kamu-Sen (5). Yerel Yönetim Hizmetleri: Tüm Bel-Sen/KESK (26 bin 70), Türk Yerel Hizmet-Sen/Türkiye Kamu-Sen (11 bin 584), Bem-Bir-Sen/Memur-Sen (26 bin 130). Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri: Türk Haber-Sen/Türkiye Kamu-Sen (12 bin 331), Haber-Sen/KESK (4 bin 435), Birlik Haber-Sen/Memur-Sen (4 bin 59), Bağımsız Haber-Sen/BASK (1109), Anadolu Haber-Sen/Anadolu Kamu-Sen (11). Kültür ve Sanat Hizmetleri: Türk Kültür Sanat-Sen/Türkiye Kamu-Sen (1896), Kültür Sanat-Sen/KESK (2 bin 995), Bağımsız Kültür Sanat-Sen/bağımsız (36), Kültür Memur-Sen/Memur-Sen (346). Bayındırlık ve İnşaat Köy Hizmetleri: Türk İmar-Sen/Türkiye Kamu-Sen (6 bin 476), Yapı Yol-Sen/KESK (4 bin 993), Bayındır Memur-Sen/Memur-Sen (1571), Bağımsız Yapı İmar-Sen/BASK (251). Ulaştırma Hizmetleri: Türk Ulaşım-Sen/Türkiye Kamu-Sen (7 bin 168), BTS/KESK (2 bin 759), Ulaştırma Memur-Sen/Memur-Sen (2 bin 308), Ulaştırma Faal-Sen/bağımsız (130), Bağımsız Ulaşım-Sen/BASK (295), Anadolu Ulaşım-Sen/Anadolu Kamu-Sen (22). Tarım ve Ormancılık Hizmetleri: Tarım Orkam-Sen/KESK (5 bin 162), Türk Tarım Orman-Sen/Türkiye Kamu-Sen (16 bin 290), Toç Bir-Sen/Memur-Sen (10 bin 44), Batoç-Sen/BASK (290). Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri: Türk Enerji-Sen/Türkiye Kamu-Sen (9 bin 849), ESM/KESK (6 bin 480), Enerji Bir-Sen/Memur-Sen (4 bin 251), Bağımsız Enerji-Sen/BASK (335), Anadolu Enerji-Sen/bağımsız (12). Diyanet ve Vakıf Hizmetleri: Türk Diyanet Vakıf-Sen/Türkiye Kamu-Sen (20 bin 794), Diyanet-Sen/Memur-Sen (29 bin 571), DİVES/KESK (241), ÖZDEV-Sen/bağımsız (362), Bağımsız Diyanet Vakıf-Sen/BASK (20), DİVA-Sen/bağımsız (1249).

KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYISI
Tebliğe göre, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının üye sayıları ise şöyle: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 234 bin 336, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) 327 bin 329, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 203 bin 851, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) 4 bin 734, Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Hürriyetçi Kamu-Sen) 50, Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Anadolu Kamu-Sen) 38, bağımsızlar 9 bin 61, toplam sendikalı memur sayısı 779 bin 399. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bağlı olduğu konfederasyonlar, hükümetle toplu görüşme yapmaya hak kazanıyor.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI