Boş yatak yok mazeretine son

Boş yatak yok mazeretine son
Artık hastaneler acil servise başvuran hastalara 'boş yatak yok' diyemeyecek.Abone ol

Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların ''boş yatak olmadığı'' gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacak.

Bu hastaların bir başka kuruma nakli, daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerektiği takdirde, ilk müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurumla gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar imzasıyla, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgeyle acil servislere başvuran hastaların tedavisi, sevki ve tedavi giderlerinin tahsil edilmesi konularına dikkat çekildi. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlar için hizmete erişilebilirliğin sağlanmasının bakanlığının temel ilke ve hedefleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Ünüvar, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel abdominoplasti olabilen, hizmet bedelinin ödenmemesi sebebiyle hastanelerde rehin tutma, taburcu işlemlerini geciktirme, senet imzalatma gibi uygulamaların daha önce bir genelgeyle kaldırıldığını hatırlattı.

Ünüvar, genelgede şunları kaydetti: ''Sağlık hizmeti gibi geciktirilemez, ertelenemez, vazgeçilemez, hizmet alınmadığı taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bir hizmet alanında, ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi için tüm hastanelerin 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, özel ve kamuya ait hastanelerin bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri pozitif hukukun öngördüğü zorunluluktur.'' Ünüvar, bu çerçevede acil servislere başvuruda ve sevkle ilgili hususlarda şunlara dikkati çekti: ''Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların hiçbir surette boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevki yapılmayacak, hastanenin tüm yatakları acil hastalar için kullanılacaktır. Acil durumlarda bir başka kuruma hasta nakli ancak daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerekiyorsa, ilk tıbbi müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurumla gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacaktır. İletişim kurulan, sevkin yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç 'yatağım yok' şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir.''

Hastanelere başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavilerin derhal yapılarak, sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını da isteyen Ünüvar, ''Acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemler, tıbbi işlemlerin yapılmasını geciktirmeyecek şekilde yürütülecektir'' dedi.

''SENET VEYA TAAHHÜTNAME ALINMAYACAK''
Tedavinin tamamlanmasından sonra giderlerin tahsiliyle ilgili işlemlerin taburcu işlemlerinden tamamen bağımsız olarak, genel hükümlere göre yürütülmesini ve herhangi bir senet veya taahhütname alınmamasını da isteyen Ünüvar, şunlara dikkati çekti: ''Özel ve kamuya ait sağlık kurumlarında tedavi faturalarının ödenmemesi gerekçe gösterilerek, hastaların taburcu edilmemesinden veya taburcu süresinin uzatılmasından veyahut buna benzer yanlış yorumlamalara yol açabilecek her türlü işlemden kesinlikle kaçınılarak, kamu hastanelerinden zorunlu sebeplerle özel hastaneye sevk edilen ve tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken hastalar ile kamu hastanelerinde tedavi olan, ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşlara il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından gerekli desteğin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.'' Bu hususların hassasiyetle yerine getirilmesini isteyen Ünüvar, ''Aksine hareket eden tüm ilgili ve sorumlular hakkında gerekli kanuni işlemlerin gecikmeksizin yapılması hususunu önemle rica ederim'' dedi.Kategori : GÜNCEL