Boşanma Halinde Evlilik Mallarının Paylaşımı

Boşanma Halinde Evlilik Mallarının Paylaşımı

Eray Yavuz, Avukat

2002 öncesindeki dönemde yürürlükte bulunan Eski Türk Medeni Kanunu gereğince, evlilik birliği içerisinde 2002 yılı öncesinde edinilmiş mallar konusunda bir eş, ancak diğer eşin bir mal edinmesine katkıda bulunmuşsa, katkıda bulunduğu kadarlık kısım üzerinde hak talep edebilir. Bu katkısı sonucunda, malın değe çerkezköy manlift kiralama rinde herhangi bir artışa da sebep olmuşsa, sebep olduğu bu artış oranı kadar mal üzerinde de haksahibi olur.

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ise kadınlar açısından oldukça önemli değişiklikler yer almıştır. Evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.Yeni Türk Medeni Kanununda yer alan mal rejimleri şunlardır:
Edinilmiş Mallara Katılma Mal Ayrılığı Paylaşmalı Mal Ayrılığı Mal OrtaklığıYeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, bu tarihe kadar hangi mal rejimine tabi iseler, o rejim devam edecektir. Ancak bu durum, 1 Ocak 2003 tarihine kadar söz konusudur. Yani eşler, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden başlayarak bir yıl içinde, başka bir mal rejimi seçmemiş olmaları halinde, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yasal mal rejimini, yani “edinilmiş mallara katılma rejimini” seçmiş sayılmışlardır.


Kategori : Sağlık & Diyet

Yorum Yazın